Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet van kracht. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. We hebben onze Privacy statement en Privacy Reglement in overeenstemming gebracht met de nieuwe regels. Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelend en beveiligen, conform de eisen die de wet hieraan stelt.

Technische informatie en cookies

U kunt onze website bezoeken, zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Onze website verzamelt geen niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website. Winkel voor werk B.V. maakt eveneens geen gebruik van cookies en web statistieken.

Niets van onze website(s) mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van Winkel voor werk B.V.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy statement. Heeft u geen interesse dan worden uw gegevens direct door ons verwijderd.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid en de salarisadministratie. Voor specifieke informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe en waarom, verwijzen wij naar ons Privacy Regelement die u tijdens de intake heeft ontvangen en gelezen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

Winkel voor werk B.V. verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Winkel voor werk B.V. heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten: inzage en/of wijzigen gegevens

U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Winkel voor werk B.V.

Beveiliging

Winkel voor werk B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Winkel voor werk B.V., dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@winkelvoorwerk.nl.

Is er sprake van een (vermoeden van) een data-lek, dan verzoeken wij u dit direct te melden bij Winkel voor werk B.V.